traningmedmening 0551

Träning med mening

- En podcast med Corinne Grönholm & Caroline Högnäs. Vi diskuterar träning och hälsa ur olika perspektiv och vill motivera våra lyssnare till hälsosam, meningsfull träning.