Artikel från
fc81e0b1e6da0022aee22ef08fe907a2 Varken Fimea eller Institutet för hälsa och välfärd har upptäckt några överraskande biverkningar av de coronavacciner som används i Finland. Foto: Jeanette Östman/SPT
Publicerad 15 januari 2021 kl 21:15

Fimea: Inga överraskande biverkningar av coronavacciner

Fimea har hittills fått 32 anmälningar om biverkningar av coronavaccin.

Varken Fimea eller Institutet för hälsa och välfärd har tills vidare upptäckt några överraskande biverkningar av de coronavacciner som har använts från och med december i Finland.

Fimea har hittills fått 32 anmälningar om biverkningar som har lämnats in av finländare som har vaccinerats mot coronaviruset. Anmälningarna påtalar allergiska reaktioner, muskelvärk, förstorade lymfkörtlar, illamående, trötthet, huvudvärk, köldrysningar och nässelutslag.

Enligt Fimea är de här biverkningarna förhållandevis vanliga och förväntade och motsvarar därmed läkemedelsbolagens produktinformation.

Sådana fall där patienter har dött efter att de har vaccinerats mot coronaviruset utreds för närvarande bland annat i Sverige och Norge.

Fimea och Institutet för hälsa och välfärd understryker att det är fullt möjligt att äldre patienter med underliggande sjukdomar kan dö av andra orsaker efter att de har vaccinerats mot covid-19. Finland har tills vidare inte registrerat ett endaste fall där någon skulle ha dött efter att ha blivit coronavaccinerad.

De finska hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar att äldre personer som får terminalvård i livets slutskede i regel inte ska vaccineras mot coronaviruset.

Information om registrerade fall av biverkningar som är förbundna med coronavaccineringar uppdateras regelbundet på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar