Artikel från
8d987a69dee07fadf43d512cc3f70d7d Kvinnliga krockdockor kan hjälpa till att skapa ett mera jämställt skydd mot olyckor, tror Hans-Yngve Berg, beteendevetare på Transportstyrelsen. Arkivbild. Foto: Humanetics Innovative Solutions
Publicerad 4 september 2019 kl 07:51

Kvinnor drabbas hårt av trafikskador – "De tycks ha en större utsatthet och sårbarhet"

Skador från trafikolyckor sänker de drabbades livskvalitet under lång tid. Kvinnor påverkas mest, visar en ny svensk studie.

Internationella studier har visat att trafikskadade som grupp aldrig kommer ikapp den allmänna livskvaliteten i befolkningen som helhet.

– De kommer inte tillbaka till full hälsa, säger Hans-Yngve Berg, som är utredare på Transportstyrelsen i Sverige.

En ny svensk studie, som utförts av Karolinska institutet för Transportstyrelsen, ger mera kunskap. Sveriges goda tillgång på statistik har hjälpt forskarna, som jämfört 5 000 trafikskadade personer med lika många i en referensgrupp.

– Vi har kunnat se hur livskvalitet förändras i relation till bland annat skadad kroppsdel, kön och åldersgrupp, jämfört med dem som inte har en trafikskada, beskriver Hans-Yngve Berg.

Även lindriga skador

Det finns flera intressanta resultat.

– Även lindriga skador kan ge förlust av livskvalitet, säger Berg.

Livskvalitet har mätts med faktorer som förmåga att röra sig och upplevelse av smärta. Men man har även fångat upp psykologiska besvär som exempelvis depression, psykisk obalans (drabbar främst män) eller ångest för att befinna sig i trafiken (drabbar främst kvinnor).

– Trafikskador verkar allmänt sett ta kvinnor hårdare på ett psykologiskt plan. Psykologisk forskning har också visat att kvinnor har en högre känslomässig sårbarhet för skador och trauman, säger Hans-Yngve Berg.

Värst för unga kvinnor

Unga kvinnor är den grupp i studien som förlorar mest livskvalitet efter en trafikskada.

Berg anser att studiens resultat borde kunna leda till förändringar. Han påminner om hur viktigt det är att ha kvinnliga krockdockor, så att man får ett jämlikt system för att klara trafikolyckor. Men mest kanske finns att göra efter en olycka.

– Kan man stötta kvinnor på ett annat sätt än män, för att hjälpa dem, funderar Hans-Yngve Berg.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar