Artikel från
LK LKKTH20210125163531XBMA SVPQ36OJ0 Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och statsminister Sanna Marin informerar om regeringens uppdaterade hybridstrategi i kampen mot coronaviruset. Foto: Lehtikuva/Markku Ulander
Publicerad 25 januari 2021 kl 17:20

Regeringen uppdaterade hybridstrategin – det här innebär de olika nivåerna

Om coronasituationen förvärras i landet kan man igen gå in för nationella restriktioner eller till och med undantagsförhållanden enligt regeringens uppdaterade riktlinjer.

Regeringen har uppdaterat sin hybridstrategi i kampen mot coronaviruset. På så sätt vill man försöka hindra att coronaepidemin förvärras i landet och att de muterade coronavirusen från Storbritannien och Sydafrika får spridning. 

Vilka åtgärder man tar till avgörs nu av vilken av tre nivåer som landet befinner sig i. 


NIVÅ 1

Vi befinner oss nu i nivå 1. De regioner som befinner sig i spridningsfasen (den högsta av tre faser) ska ta i bruk alla nuvarande rekommendationer och restriktioner fullt ut. De restriktioner som nu är i kraft ska fortsätta att vara i kraft på åtminstone nuvarande nivå tills man ser att åtgärderna haft effekt på det muterade virusets spridning. 

I nivå 1 sätts restriktionerna fortfarande in på regional nivå. 


NIVÅ 2

Om virusläget försämras i landet eller om det muterade coronaviruset börjar få större spridning övergår Finland till nivå 2. Då sätts alla de rekommendationer och restriktioner som hör till spridningsfasen in i hela landet. Det är också möjligt att nationellt eller regionalt minska det högsta antalet personer som får samlas samt skärpa rekommendationerna om distansjobb och användande av munskydd. 

Som en sista åtgärd kan man också fatta beslut om att högstadierna övergår till distansundervisning. Regeringen har ändå gått in för att de åtgärder som sätts in i första hand ska riktas mot vuxna. 


NIVÅ 3

Om epidemin fortsätter att förvärras trots att alla ovanstående åtgärder satts in kan landet gå in i nivå 3. Då råder undantagsförhållanden i landet och människors rörelse kan begränsas. Det kan innebära att man begränsar hur man får resa inom landet eller till och med inför någon form av utegångsförbud. 

Det här är en extremsituation som man bara kan ta till om epidemiläget är sådant att vårdens kapacitet och befolkningens säkerhet är hotad.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar