34356447 l
Publicerad 29 juli 2020 kl 07:00

Tigern – det största kattdjuret på vår jord

Efter Netflixsuccén "Tiger King" har människor återigen blivit påminda om varför det är viktigt att tigern stannar i det vilda. I dag på internationella tiger dagen vill vi upplysa och berätta om detta fantastiska kattdjur.

 

 • Vetenskapligt namn: Tigrar (Panthera tigris)
 • 65-105 cm hög
 • Vikt: 100-300 kg
 • Livslängd: 15-20 år
 • Könsmognad: 3-4 års ålder
 • Dräktighet: 96-110 dagar

Det största levande kattdjuret

Tiger är ett kattdjur som bara lever i Asien och både jagar och lever ensam. Som det största levande kattdjuret är den mest aktiv under mörkrets timmar, och tillbringar resten av dagen med att vila. Om en tiger har tillgång till vatten, föda samt skydd, kan den leva i många olika typer av klimat: från Sibiriens kalla skogar till Sydostasiens bambu- och regnskogar. De flesta tigrar lever i fuktig tropisk lövskog men finns också i löv- och barrskogar. I den här miljön fungerar de typiska tigerränderna utmärkt som kamouflage. Ränderna sitter inte bara i deras päls, utan också på deras hud! De är dessutom lika unika som människans fingeravtryck: ingen tiger har dokumenterats ha samma randsättningar. 

En tiger äter för det mesta större svindjur och hovdjur, men jagar också fisk, fåglar, insekter, amfibier, reptiler, gnagare, piggsvin och primater. Det är det enda kända rovdjur som regelbundet ger sig på fullvuxna björnar som ett byte och är dessutom också väldigt bra på att simma. Tigern kommunicerar genom massor av olika läten: genom morra, flämta, spinna, gny och vråla. En tigers vrål kan höras så långt som tre kilometer bort. 

Indien har idag runt 60 procent av världens vilda tigrar, men utbredningsområdet sträcker sig ända till södra Kina och söderut till Sydostasien. Kring Amurfloden i Sibirien finns en isolerad population och i sydost finns det tigrar på den indonesiska ön Sumatra. En hane behöver större område att röra sig på än en hona: ett tigerrevir i Indien kan uppgå till 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. Den enda art som utgör ett allvarligt hot mot tigern är människan, vilket också nästan har lett till utrotning under historien.

En gång fanns nio underarter

Idag finns det sex underarter i arten tiger. Utöver de här, känner man till tre utdöda underarter som blivit utrotade på grund av tjuvjakt och människans negativa påverkan av miljön. Jakt och skogsavverkning är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. En ökad användningen av palmolja har också resulterat i att många skogar försvunnit. På senare år har också användandet av malda tigerben i så kallade tigervin ökat starkt . 

De tre utdöda arterna av tiger är balinesisk, javanesisk och kaspisk. Den sista vilda individen av balinesisk tiger försvann redan under 1930-talet. Under mitten av 1900-talet var även den sibiriska tigern nära sin utrotning, men tack vare olika projekt och organisationer, återhämtade sig populationen i östra Sibirien och Indien. 

Men, för första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna!  Mest ökar de i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Totalt uppskattas antalet tigrar till ungefär 4 000. Fler tigrar ägs privat av amerikanare än vad det finns vilda tigrar kvar i världen. 

 

Tigerns underarter och antal individer

 • Sibirisk tiger: 400 (starkt hotad)
 • Bengalisk tiger: 1700–2300 (starkt hotad)
 • Indokinesisk tiger: 420–1000 (starkt hotad)
 • Malayatiger: 500–750 (starkt hotad)
 • Sydkinesisk tiger: kanske redan utrotad i naturen (akut hotad)
 • Sumatratiger: 350–500 (akut hotad)
 • Balinesisk tiger (utrotad)
 • Javanesisk tiger (utrotad)
 • Kaspisk tiger: utrotad eller kanske sällsynt (20-30 som bara finns i ett begränsat antal i hägn).

 

Hur kan du hjälpa? 

Gå in på WWF och lär dig mera om tigrar och bli en månadsgivare, eller donera den extra summan du har just nu!

124838246 lEn bengalisk tiger.

 

Källa: Wikipedia, WWF
Bilder: 123rf

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar