Artikel från
VLBLOT 804774 Irma Hyry, vd på Vasa Vatten, försäkrar Vasaborna om att det är säkert att dricka kranvatten. Foto: Jennifer Granqvist
Publicerad 18 mars 2020 kl 16:46

Vasa vatten: "Osannolikt att corona sprids via hushållsvatten"

Enligt information från Social- och hälsovårdsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet verkar det vara osannolikt att coronaviruset sprids genom hushållsvatten.

Vid Kyro älv har Vasa vatten Båskas pumpstation varifrån råvatten pumpas via Bergträsket till Molnträsket. Molnträskets lagringskapacitet är så stor att innan råvattnet tas till Molnträskets vattenverk är vattnets genomsnittliga uppehållstid två månader.

Råvatten som leds från Molnträsket till vattenverket genomgår en effektiv reningsprocess, meddelar Vasa Vatten i ett pressmeddelande.

Enligt Vasa vattens vd
Irma Hyry är det bara några enstaka personer som uttryckt sin oro över dricksvattnet.

– Vi ville gå ut med den här informationen så att ingen ens ska behöva börja fundera på att det skulle vara ett problem att dricka vattnet i Vasa.


Ytvatten liksom Kyro älv innehåller alltid små mängder bakterier och virus som härstammar från naturen och avloppsvatten, men reningsprocessen säkerställer att inga coronavirus eller andra patogener hamnar i hushållsvattnet. 

Hushållsvattnets reningsprocess sker i flera steg. I processens slutskede säkerställer man reningseffektiviteten genom desinficering med UV-strålning och monokloramin.

I pressmeddelandet skriver ni att det är osannolikt att smittas. Är det alltså inte helt omöjligt?

– Här i Vasa vågar jag nog säga att det är omöjligt. Det är lite skillnad på vattenverken, mindre vattenverk har mera risker, men i Vasa ser jag inte att det skulle kunna hända. 

– Myndigheterna vågar ännu inte använda ordet omöjligt eftersom man ännu inte vet allt om viruset,  säger Hyry.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar