kapstaden
Publicerad 10 januari 2021 kl 15:36

Utvikning från ämnet Muskatellvin

Constantiavinerna kommer från Sydafrika.

Holländaren Jan van Riebeck anlände till till Capo di buona Speranza (Godahoppsudden) år 1652 och han planterade vin tillsammans med sin trädgårdsmästare Hendrik Book samma år. Capo di buona Speranza blev en viktig anhalt för resorna till Ostindien och där kunde man ta in färskvatten, vin, frukter och matvaror. Den 10:nde kommendören över Kapkolonin Simon Van der Stel lät undersöka jordarna mellan Taffelbergen och Muizenberg för att finna de bästa ställena för sin vinodling. Dalen vid udden mot False Bay bestod av förvittrad granit och där planterade kommendören sina rankor. Odlingarna delades efter Van der Steels död i tre delar (han saknade arvingar) varav två av dem blir Groot Constantia och Klein Constantia. Redan i ett tidigt skede blir det uppenbart att de söta vinerna är av ypperlig kvalitet och vad bättre är, de blir inte sämre i sina tunnor av lagring och transport – tvärtom! Constantia vinet blir sålunda enormt uppskattat och snart en guterad dryck vid Europas furstehov. 

Linnés elev botanikern Carl Peter Thunberg uppehåller sig en tid i Sydafrika på sin Asienresa och berättar i sin bok Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad Åren 1770 – 1779 (Uppsala, tryckt hos Directeur. Joh. Edman, 1789) följande:

Constantia, tvenne gårdar, stora och lilla Constantia kallade, som ligga under Taffelbergets östra sida, äro namnkunnige för sit öfvermåtton läckra vin, kändt under namn af Constantia vin eller vin de Cap, hvilket få dyrt i Europa försäljes. Detta vin är ganska sött, ljufligt och behagligt, samt tjänar endast til deserten, emedan det med sin sötma, i ymnighet druckit graverar magen....

Thunberg efterträdde sedan sin läromästare på professorsstolen i Botanik på Uppsala Universitet och var lärare för flera studenter både från Österbotten, Iisalmen Ruhtinaskunta samt även från Finland. Kamelian som Thunberg hemförde 1779 hamnade först till Kew Garden. Den 240-åriga enorma, minst 10 meter höga busken finns idag, dit den senare flyttades, att beundras i parken invid Schloss Pillnitz utanför Dresden (Bilden nedan).

kamelia

Text & bild: Tage Neuman

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar