Artikel från
7ba904132a94396542781afefe0a00d7 Regeringen riktar 500 000 euro i stöd till den inhemska turismen. Foto: Sofia Westerholm/SPT
Publicerad 8 juli 2020 kl 13:32

Kampanjen 100 skäl att turista i Finland utvidgas för att stödja den inhemska turismen

Regeringen riktar 500 000 euro i tilläggsfinansiering till att göra små och medelstora turistföretags produkter och tjänster synligare.

Regeringen har riktat 500 000 euro i stöd till den inhemska turismen som en del av de stimulansåtgärder som vidtas på grund av coronakrisen. Det skriver Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Finansieringen riktas till genomförandet av en riksomfattande kampanj för den inhemska turismen i samband med Föreningen Finlands turistorganisationers (FFTO) pågående kampanj 100 skäl att turista i Finland.

Tilläggsfinansieringen riktas till att göra turistföretagens produkter och tjänster synligare. Målet är att utvidga kampanjen så att den omfattar ett större antal särskilt små och medelstora turistföretag från olika håll i Finland.

För att möjliggöra detta får alla turistföretag som betjänar den inhemska turismen delta i den utvidgade kampanjen genom en deltagaravgift på 300 plus mervärdeskatt.

Företagen kan anmäla sig till kampanjen via en elektronisk anmälningsblankett som publiceras senare.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar