Artikel från
LK LKFTJ20210409094230USIU SY9J50MJ0 Statsminister Sanna Marin (SDP). Foto: Lehtikuva/Jussi Nukari
Publicerad 9 april 2021 kl 11:05

Så ska restriktionerna luckras upp månad för månad – här är regeringens tidsplan

Restauranger får öppna i april, barns och ungas hobbygrupper kan samlas utomhus i maj och offentliga tillställningar kan börja ordnas i juni ... Så här planerar regeringen att luckra upp coronarestriktionerna – om epidemiläget inte försämras.

Regeringen presenterade på fredagen sin plan för hur Finland på ett kontrollerat sätt ska avveckla coronarestriktionerna under de kommande månaderna. Enligt regeringen är syftet med planen att allmänheten, företagen och olika sammanslutningar ska få en tydlig inblick i hur samhället gradvis öppnas upp igen.

Man påpekar dock att en kontrollerad avveckling av restriktionerna förutsätter att var och en tar sitt ansvar och fortsätter följa de restriktioner och rekommendationer som gäller i nuläget. 

"Om Finland lyckas hålla coronaepidemin i styr under april och maj och vaccineringen framskrider enligt planerna, kan det finnas goda förutsättningar att återgå till det normala Finland i juni eller juli", skriver man i ett pressmeddelande på statsrådets webbplats.

Förutsättningarna för att man ska kunna börja avveckla restriktionerna är att epidemiläget och vaccinationstäckningen utvecklas i en positiv riktning. Om epidemiläget däremot försämras igen är det möjligt att man i något område måste fortsätta med restriktionerna eller införa eller skärpa dem på nytt. Avvecklingen av restriktionerna kan också dra ut på tiden om antalet smittfall inte minskar eller om Finland inte får tillräckligt med vacciner. Också de olika virusvarianterna, som ju smittar lättare, kan orsaka en fördröjning.

Regeringen kommer varannan vecka att bedöma förutsättningarna för att avveckla restriktioner.


SÅ SER TIDSPLANEN UT:
(planen är riktgivande)

April – undantagsförhållandena upphör
Befogenheterna enligt beredskapslagen upphör.
Grundskolorna och andra stadiets utbildning återgår till närundervisning.
Restauranger får öppna, men öppettiderna och antalet kundplatser är fortfarande begränsat.
De äldre har fått den första vaccindosen.

Maj – de striktaste restriktionerna upphör
De ytterligare restriktioner som infördes för att förhindra en snabb accelerations av epidemin upphör, och man återgår till regionala åtgärder.
Barn och unga kan delta i hobbyverksamhet i grupp utomhus.
Offentliga och privata utrymmen för allmänheten öppnar, till exempel bibliotek och museer.
Arbetsresor inom EU tillåts.
Riskgrupperna har fått den första vaccindosen.

Juni – de regionala restriktionerna avvecklas stegvis
Restriktioner som gäller sammankomster ändras.
Begränsningarna av restaurangernas kundplatser och öppettider lindras.
Vuxna kan delta i hobbyverksamhet i grupp utomhus.
Offentliga tillställningar får ordnas, men antalet deltagare begränsas.
Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.
Vaccinationstäckningen (första vaccindosen) bland befolkningen i arbetsför ålder är över 50 procent.

Juli – vaccinationstäckningen ökar
Restriktioner som gäller sammankomster lindras och slopas.
Restriktioner som gäller antalet deltagare i offentliga tillställningar lindras och slopas.
Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har även fått den andra dosen (juli–augusti).

Augusti – vaccinationstäckningen ökar
Arbetsresor mellan EU och tredjeländer kan eventuellt tillåtas
Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har även fått den andra dosen (juli–augusti).


Planen finns nu tillgänglig på statsrådets webbplats (i nuläget endast på finska, på svenska från och med måndag) och alla som vill har möjlighet att kommentera den fram till nästa fredag den 16 april via webbtjänsten Dinåsikt.fi. Enligt statsrådet kommer kommentarerna sedan att analyseras och användas i den slutliga utformningen av planen.

Man kommer även att hålla ett skilt diskussionsmöte för arbetsmarknadsorganisationerna och kommunerna.

Källa: Statsrådets webbplats

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar